CHOPN - Rozhlednarežie, kamera: Marek Tichý
zvuk, mix zvuku: Vladimír Chrastil
hudba: hudebnibanka.cz
spolupráce: Markéta Lopourová

© Pears Health Cyber, s.r.o. 2015