Psoriázarežie, kamera: Marek Tichý
zvuk, mix zvuku: Vladimír Chrastil
hudba: Sonoton Music Library
spolupráce: Miroslava Bendová, Markéta Lopourová

© Pears Health Cyber, s.r.o. 2013