Žabař


režie, kamera, foto: Marek Tichý
střih: Tereza Bruknerová
zvuk: Vladimír Chrastil
dramaturgie: Darja Macáková
vedoucí výroby: Dagmar Stehlíková
asistent produkce: Patrik Stanko
ruchaři: Marie Chvostová, Stanislav Cajthaml
archiv: Česká televize, Český rozhlas, pan Houša a Tichý, paní Marková, Tázlerová, Spinarová
účinkující: drozd Pupík, pes Punťa, kočka Cinda, krkavec, žáby drápatky, Marie Špinarová, Jája Špinarová, Zdeněk V. Špinar
pedagogické vedení: Ivo Bláha
spolupráce: Bobek, Budil, Fejfar, Gabriel, Houša, Klenka, Kolman, Koštíř, Marek Němec, Pouba, Roček, Veselovský, Marková, Tázlerová, Špinarová, Zoubek

© Česká televize 1999


V ýznamný vědec Zdeněk Vlastimil Špinar, jehož stopa je již natrvalo patrná zvláště v oblasti paleontologie, se narodil 4. 4. 1916 v Čáslavi.

Životní osudy prof. Zdeňka Špinara se začaly psát v Čáslavi, kde prožil dětství i léta gymnaziálního studia. Již v tomto věku se začal hluboce zabývat přírodou a jejími zákonitostmi, ač se v té době ještě nejednalo přímo o paleontologii. Jeho zájem byl tehdy směrován k přírodě živé a objekty zkoumání se stávali zvláště motýli či brouci. Stal se zapáleným ornitologem a většinu volného času věnoval - kromě činnosti ve skautském oddílu - právě těmto zálibám.

Další studium bylo na určitou dobu v letech II. sv. války po uzavření vysokých škol přerušeno a profesor Špinar podle svědectví vrstevníků toto období až do konce života vnímal jako ztracené roky. Přesto se ihned po osvobození republiky v roce 1945 stal doktorem přírodních věd a jeho vědecká dráha se začala rozvíjet. Již v době studií jej jeho velký vzor a učitel Radim Kettner přivedl ke geologii a paleontologii, které prof. Špinar již zůstal věrný.

Od roku 1965 působil Zdeněk Špinar jako profesor zoopaleontologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, za vědeckými výzkumy vyjížděl po tehdejším Československu i daleko za hranice, např. do Libye, Tuniska či Alžíru. Stopu zanechal i na Antarktidě. Z dílny prof. Špinara vyšly mnohé učebnice a další odborná literatura, věnující se paleontologii obojživelníků a jejich evolucí. Jejich kvalita je podpořena dlouholetou spoluprací s malířem Zdeňkem Burianem.