Vokolek


režie, kamera: Marek Tichý
střih: Lucie Haladová
zvuk: Jiří Klenka
hudba: Ivo Bláha
produkce: Markéta Kociánová
vedoucí výroby: Helena Machová, Dagmar Stehlíková
spolupráce: Josef Hubka, Olga Řeřuchová
pedagogické vedení: Jiří Beránek, Ivo Bláha, Olga Sommerová, Drahomíra Vihanová

© Česká televize, Famu 1997


Filmový portrét pardubického rodáka Vojmíra Vokolka, grafika, malíře fresek, sochaře a básníka, ukazuje nelehkou cestu umělce, směřujícího k prapodstatě uměleckého vyjádření. Jeho tvorba, která je známa jen poměrně úzkému okruhu lidí, se setkává již po dlouhá léta s nepochopením. Mnohé Vokolkovy výtvory již zanikly, grafiky byly rozdány, fresky ničí vlhkost a lhostejnost farníků i církve, dřevěné objekty požírá červotoč.